Séria TU5™

Nový štandard vo vývoji merania turbidity.

Turbidimeter
Hach TU5200
(laboratórny)

Turbidimeter Hach TU5200 (laboratórny)

Turbidimeter
Hach TU5400 sc
(Online)

Turbidimeter Hach TU5400 (Online)

Jedine nové laboratórne a procesné turbidimetre série TU5 s detekciou 360° x 90° poskytujú bezprecedentnú istotu, že zmena v meranej hodnote znamená zmenu v meranej vode.

Séria TU5 používa konštrukciu optiky, ktorá dokáže sledovať väčšiu časť vzorky ako akýkoľvek iný turbidimeter, vďaka čomu dosahuje najlepšiu presnosť a citlivosť pri nízkych koncentráciách, pričom minimalizuje variabilitu výsledkov jednotlivých stanovení.

Prvýkrát sa môžete zbaviť neistoty pri rozhodovaní, ktorým meraniam máte dôverovať, vďaka identickej technológii detekcie 360° x 90° v oboch prístrojoch.

Séria TU5 výrazne znižuje čas potrebný na získanie hodnôt turbidity, na ktoré sa môžete spoľahnúť, redukuje čistenie trasy vzorky v online prístrojoch vďaka povrchu menšiemu o 98 %, využíva zatavené kyvety na kalibráciu a odstraňuje potrebu indexovania kyviet a použitie silikónového oleja v laboratóriu. Nehovoriac o menšom objeme online vzorky, ktorý znamená, že udalosti sú zaznamenané takmer okamžite.

Prehľad

video

Staré verzus Nové

Technológia

video